Kdo jsme

KDO JSME

Jsme otevřené společenství lidí všech generací. Evangelium je pro nás dobrou zprávou o odpuštění hříchů, pokoji a odpočinutí pro srdce člověka skrze víru a následování Pána Ježíše Krista. Naším posláním je tvořit živou komunitu, kteráukazuje na Ježíše Krista lidem kolem nás.

Jsme součástí Církve bratrské, která působí v ČR více než 100 let a navazuje na reformační tradici. V ČR má Církev bratrská více než 70 sborů a je prakticky zapojená do života místních komunit, například prostřednictvím programů pro mladé lidi, pomoci seniorům či další charitativní práce.

V CO VĚŘÍME

Věříme, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu a má přirozenou touhu tvořit, milovat a být milován a mít vztah se svým Stvořitelem.

Věříme, že žádný člověk nemůže z vlastních sil překonat hřích, který ho odděluje od Boha.

Věříme, že Ježíš Kristus každému z nás svou obětí na kříži otevřel cestu pro setkání s Bohem Otcem.

CO DĚLÁME

Život našeho společenství se skládá z mnoha aktivit:

  • nedělní bohoslužba od 10:00 v jídelně BMA
  • setkávání v rodinném prostředí malých skupinek nad studiem Bible.

  • setkání Fusion – studentský pěvecký rock popový sbor, jehož součástí je kapela, divadlo a tanec.

  • setkání mládeže ve vile Slunečnice

  • letní tábor pro mládež – English Multicamp

  • softball – sportovní aktivity pro mládež

  • setkání dorostu

  • Frýdlantské hovory s… – pravidelné besedy

  • stanice Frenštát pod Radhoštěm